Home     Message     Archive     Theme    

drażni mnie niewrażliwość ludzi na udręki drugiego człowieka